Voditi biznis u Crnoj Gori

Crna Gora je po mnogo čemu zanimljiv i jedinstven dio zemaljske kugle. Vjekovima kao država traje na vjetrovitim prostorima Balkanskog poluostrva. Po svojoj geografskoj cjelini puna je nevjerovatnih kontrasta. Dvije najudaljenije tačke spaja svega 190 kilometara vazdušne linije, a između tog prostora kao da su se sreli sjeverni pol i ekvator. Otuda je Crna Gora i primorska i kontinentalna, ali i planinska zemlja. Ima 40 jezera, a njene rijeke ostale su najčistije u Evropi.
Skoro 80% teritorije Crne Gore čine šume, pašnjaci i livade. Ovdje rastu 2883 biljne vrste i podvrste ili na svega 0,14% kontinenta, koliko zauzima teritorija Crne Gore zastupljena je gotovo četvrtina biljnog svijeta Evrope. Pet nacionalnih parkova i brojni zakonom zaštićeni objekti prirode pokrivaju trećinu Crne Gore i štite izuzetno bogat i raznovrstan biljni i životinjski svijet, sa nekim vrstama i primjercima koji se mogu naći samo ovdje. Crna Gora je zemlja prirodnih rariteta. U njoj je jedna od dvije evropske prašume, najjužniji fjord na svijetu, najveće jezero na Balkanu, rijeka sa najdubljim kanjonom u Evropi i drugim u svijetu.
Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava./ Ustav Crne Gore, član 1/

OPŠTI PODACI:

Položaj: Jugoistočna Evropa
Geografske koordinate: 42° 30′ N, 19° 18′ E
Površina: 13.812 km2 (13.452 km2 kopno i 360 km2 voda)
Dužina granica: 614 km
Broj stanovnika: 620.029 (popis 2011.)
Glavni grad: Podgorica 185.937 stanovnika (popis 2011.)
Prijestonica: Cetinje
Klima: kontinentalna, mediteranska i planinska
Teritorijalna podjela: 23 opštine
Politički sistem: parlamentarna demokratija
Službeni jezik: crnogorski
Valuta: EURO
Vremenska zona: GMT +1

RESURSI:

Poljoprivredna površina: 5.165 km2 (37%)
Ukupno obradivo zemljište: 1.899 km2 (13,8% od ukupne površine zemljišta)
Šume: 1 ha po stanovniku
Prirodna jezera: 40
Akumulaciona jezera: 4
Potencijal rijeka: Tara, Morača, Piva, Ćehotina, Zeta, Bojana i jedina plovna Rijeka Crnojevića
Rudno blago: boksit, ugalj, minerali
Nacionalni parkovi: Durmitor 390 km2, Lovćen 64 km2, Biogradska gora 54 km2, Skadarsko jezero 400 km2 i Prokletije 166 km2
Putna mreža: 7.835 km (5.436 km asfaltirano)
Željeznička pruga: 250 km
Međunarodni aerodromi: Podgorica i Tivat
Luke: Bar, Kotor, Risan i Zelenika
Elektroenergetski kapacitet: Hidroelektrane Perućica i Piva i Termoelektrana Pljevlja
Pod zaštitom UNESCO: Durmitor, kanjon rijeke Tare i stari grad Kotor